Khám Phá Đông Bắc

 
HÀ GIANG
1/ Tour HN - Hà Giang 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,150,000Vnd

2/ Tour Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần 
đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 4,820,000Vnd

VỊNH HẠ LONG
1/ Tour HN - Hạ Long 1 ngày
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 650,000Vnd

2/ Tour HN - Hạ Long - Tuần Châu 2 ngàyLịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,389,000Vnd

3/ Tour HN - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử 2 ngàyLịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tôGiá: 1,889,000Vnd

4/ Tour HN - Hạ Long 2 ngày ngủ du thuyềnLịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,889,000Vnd
5/ Tour HN - Hạ Long - Cát Bà 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,789,000Vnd

6/ Tour HN - Hạ Long - Sapa 5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 

HỒ BA BỂ - BẮC KAN
1/ Tour HN - Hồ Ba Bể 2 ngày
Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,489,000Vnd

2/ Tour HN - Hồ Ba Bể 3 ngàyLịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,989,000Vnd

3/ Tour HN - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngàyLịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,489,000Vnd