Hồ Ba Bề - Bắc Kạn

 
1/ Tour HN - Hồ Ba Bể 2 ngày
Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,489,000Vnd

2/ Tour HN - Hồ Ba Bể 3 ngày
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,989,000Vnd

3/ Tour HN - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,489,000Vnd