Khám phá Tây Bắc

 
SAPA - LÀO CAI
1/ Tour HN - Sapa - Fansipan 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,990,000Vnd

2/ Tour HN - Y Tý - Sapa - Fansipan 2 ngày 1 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,490,000Vnd

3/ Tour HN - Mù Cang Chải -  Sapa - Fansipan 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,480,000Vnd

4/ Tour HN - Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van - Giàng Tà Chải 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,350,000 VND


MAI CHÂU - HÒA BÌNH

1/ Tour HN - Mai Châu 2 ngày 1 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá:1,200,000Vnd

2/ Tour HN - Mai Châu - Pù Luông 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,150,000Vnd

3/ Tour HN - Mai Châu 1 ngày
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 589,000Vnd


MỘC CHÂU - SƠN LA
1/ Tour HN - Mộc Châu - Tà Xùa 2 ngày 1 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,390,000Vnd

2/ Tour HN - Mộc Châu 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 - 7 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,150,000Vnd

3/ Tour HN - Mộc Châu 2 ngày 1 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 - 7 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,300,000Vnd


MÙ CANG CHẢI - YÊN BÁI
1/ Tour HN - Mù Cang Chải - Fansipan 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,480,000Vnd

2/ Tour HN - Mù Cang Chải 2 ngày 1 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,480,000Vnd