Sapa Lào Cai

 
1/ Tour HN - Sapa - Fansipan 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,990,000Vnd

2/ Tour HN - Y Tý - Sapa - Fansipan 2 ngày 1 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,490,000Vnd

3/ Tour HN - Mù Cang Chải -  Sapa - Fansipan 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần đến hết 2017
Phương tiện: ô tô
Giá: 2,480,000Vnd

4/ Tour HN - Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van - Giàng Tà Chải 3 ngày 2 đêm
Lịch khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: ô tô
Giá: 1,350,000 VND